Voorwaarden en condities

Alle inhoud van de Swets website pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, foto\'s, audio- of videoclips zijn eigendom van Swets en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright wetgeving.

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swets.

De informatie op deze site is met grote zorg samengesteld. Niettemin kan Swets niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Swets. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze teksten, dit voor zowel de Nederlandse versie als de vertalingen in de vreemde talen.